Lakeland Voice’s 20 Slovenian songs – words
23
Jun 2020

Author: David Burbidge

Bee hive stories and songs

20 SLOVENIAN SONG WORDS 2020
(20 Pesmi slovenske dežele:)

1. Lipa 2. Krasni majnik 3. V Nebesih dom
4. Čebelar 5. Planinska 6. V Dolini Tihi
7. Nocoj pa o nocoj 8. Tece mi tece 9. Na job ognju razsiri se krog
10. En hribcek bom kupil
11. Majolka
12. Triglav
13. Vsi so venci velji
14. Kolkor Kaplic
15. Pravijo, da je ljubezen 16. Zdravljica
17. Siva Pot 18. Pojdam v rute
19. Vecernica 20. Pobelelo pole

1. LIPA

1.Lipa ze-lenela je tam v diše-čem gaju, s cvetjem me posi-pala,
d’jal sem da sem v raju. Veje raztezavala, k nebu je visoko
meni pa je do srca, segala globoko.
2.Pti-čice je mil-jena, v sen-čico vabila, kadar ležal sem pod njo, me je oh-ladila.
Zdaj pa nam je re-vica, skoro ovenela
cvetje listje ljub-jeno, zima ji je od vzela.

3.Spavaj, draga ljubica! večno ne boš spala,
nova pom-lad ze-lena, novi cvet bo gnala.
Zo-pet bodo pti-čice, pti-čice ve-sele,
pesmi nam pre-pevale, pesmi žvr-go-lele.

TRANSLATION
Green grows the linden tree, In the scented grove Flowers rain down on me, From paradise above. Her branches reach so high, Almost to heaven in the sky, And they spread so wide apart, Reaching deep inside my heart.
The linden tree invites the birds, To tarry in her shade, I too have found my rest, When beneath her I have laid Now the poor linden tree, Is wilted and so bare, All her flowers and her leaves, Winter takes from her.
Slumber my dear sweet love! But sleep only for now, Soon the spring will come and blossoms from the bough. The birds too will come again, those little birds so gay, They’ll sing their sweet songs to us, serenading us all day.

2. KRASNI MAJNIK

1.Krasni maj-nik že raz-li-va po, cvet-li-cah žlat-ni cvet.
In pom-lad vsa lju-bez-niva, rojst-va god, ob-haja spet.
Ptice glas-no po goš-ča-vah, Slavo Je-zu-su po-jo.
In Mari-ji po do-brah-vah, ve-nec šmar-nice ple-to

2.Bi-ser-na o-deja kri-je, gaj, ledi-ne in pol-je. Vsa dre-vesa v čast Mari-je, v cvet-ju no-si-jo gla-ve.
Srce mo-je pa ra-du-je, in ve-sel-ja se topi, čast Mari-ji oz-nan-ju-je, za Mari-jo vse gori.

TRANSLATION
The wonderful month of May is painting the flowers and the Spring, all kind and lovely, celebrates another birth. Loudly birds are singing in bushes »Glory to Jesus« and to Mary on the meadows Šmarnice (small white flowers – Lily of the valley) are making crowns.
A coat of pearls covers garden, flatland and field, All trees to the glory of Mary have their heads in blosom .And my heart is full of joy and melting with happiness, It glorifies loudly Mary, for her it is burning.
And what we can offer to Mary, we, children of our Mother, Accept, dear Mother, this beautiful wreath made from flowers of holy virtues.
O, Mary, we are giving everything to you, our soul and our body, All, what we are and what we have, all should be yours eternally.

3. V NEBESIH DOM

V ne-be-sih dom pri-pravl-jen je za nas
S sve-ti-mi v lju-bez-ni Jag-njeta.
V svet-io-bi bo-žji bo žarel o-braz
Ne-beški Je-ru-za-lem.

4. Čebelar

1. Sonce šlo je za goro, mrak je padel na zemljo,
pesem črička sliši se, k večernem’ počitku vabi vse.

2. V mojem srcu je nemir na jesenski ta večer,
tiho stopim sam čez prag, grem v moj stari čebelnjak.

Chorus: Kako lepo mi zašumijo, kako lepo mi zadišijo,
a v srcu mi spomin, na mlade dni budijo.
Čebelice, čebelice, saj moje ste prijateljice,
pozabi vas nikdar ta stari čebelar.

3. V mojem srcu je nemir na jesenski ta večer,
čriček pesem je odpel, a meni spomine, čas je vzel.

5. PLANINSKA

Chorus: V hribi se dela dan v hri bi žari
Bratje le ven na plana ver planin.
Hrib in dol na o kol cvet-jem je o del
Tukaj si brez skrbi, Tukaj naš je svet                                                         

V hribi se dela dan….etc.                                                                                                                                                                            Ven pod nebo či-sto ja sno,
Tam se duh telo krepi (la la la…)
Ven le ven vna ra vo kra-sno,
Tam obraz se nam zvedri
Na planine vre jo žel-je,
Na planinah je vesel-je
Tu sa razja sni oko,
Gori vži va se nebo x2
La la la…etc.

Chorus: V hribi se dela dan…

6. V DOLINI TIHI

1. V dolini tihi je vasica mala.
V večer-nem mraku vse že mirno spava,
le eno okno še od-prto je,
na njem slon-elo ža-lostno dekle.
Le eno okno še odprto je,
na njem slonelo žalostno dekle.

2. Vse že spava samo mesec sveti,
tja na okno otož-nemu dek-letu
in jo spra-šuje zakaj da še ne spi,
zakaj tak grenke solze briše si.
In jo spra-šuje zakaj da še ne spi,
zakaj tak grenke solze briše si.

3. Slav-ček pel je, pel je pesem svojo,
a jaz tajila sem lju-bezen mojo,
al on odšel je, odšel je daleč proč.
Zapel, zav-riskal je v tiho noč.
Al on odšel je, odšel je daleč proč.
Zapel, zav-riskal je v tiho noč.

7. NOCOJ, PA O, NOCOJ
1. Nocoj, pa oh, nocoj, (tonight o tonight)
Ko mesec svetil bo, (when the moon shines)
Bo k meni ljubi moj (my love will come)
prišel jemat slovo. (to make his farewell.)

2. Ne jokaj ljubica, (Don’t cry my love)
Ne bodi ža-lostna (don’t be sad)
Čez sedem kratkih let (in 7 short years)
Se bova vidla spet. (we will meet again.)

3. Pre-ža-lostna srce, (Oh my gloomy heart)
Ker lju-bega več ni (my love hasn’t returned Pod mojim oken-cem (under my window )
Pa travca zeleni. (the grass grows green.)

8. Teče mi, teče

1. Teče mi, teče vodica
Skouz toga mostiča zidanoga
De se je lübica zmivala
Milo se jokala.

2. Jouči se,jouči,
še šče se boš,
Dere mo ge k soldakom šou,
Zetoga kraja v en drügi kraj
Ne de me več nazaj.

TRANSLATION

1.Flow, flow little river, Under that bridge of stone, Where my sweetheart lived And cried tenderly.                                                      2. Oh, cry, oh, cry, you will cry even deeper, When I will leave to the army, From this place to another  And may never come back.

9. NAJ OB OGNJU RAZSIRI SE KROG
(Let the circle be wide round the fireside)

Slovenian Chorus:
Naj ob og-nju raz-širi se krog,
in kmalu bo prostor zate.
Naj v srcu ni strahu, tujcev ni tu,
le pri-jatelji ki jih še ne poznaš.

Chorus: Let the circle be wide ’round the fireside
And we’ll soon make room for you
Let your heart have no fear for there’s no strangers here,
Just friends that you never knew

1. Shake the hand of the man from the far distant land
Meet him and treat him well
And the young girl so fair with the wind in her hair,
She’s got a story to tell – Chorus: So….

2. We will travel along on the wings of a song
With a mind that is open and free
If we close our eyes to the other side
We’re just half of what we can be

3. So we’ll pass the bottle round and we’ll drink another round,
that our friendship might always remain,
for how can you tell when we say our farewells,
when will we all meet again?

10. En hribček bom kupil,

1.En hribček bom kupil, bom trte sadil.
Prijat’le bom vabil, še sam ga bom pil.
Chorus: Sladko vince piti, to me veseli,
dobre volje biti svoje žive dni,
svoje žive dni brez vseh skrbi,
to me srčno veseli.
2.Tam gori za hramom en trsek stoji,
je z grozdjem obložen, da komaj drži.
Chorus:
3.Že čriček prepeva, ne more več spat,
v trgatev veleva, spet pojdemo brat.
Chorus
4. Konjički škrebljajo, ker vozjo težko,
ker vince peljajo, k’ je močno sladko.

Chorus:
5. Prelepo rumeno kak čisto zlato,
le pijmo pošteno to žlahtno blago!

Chorus:

11. Majolka

1. Majolka bodi pozdravljena,
na mizo nam postavljena!

Chorus: Majolka, majolka;
majol-majol-majolčica;
majolka, majolka,
majol-majolčica.

2. Od zunaj lepo pisana,
od znotraj vinca štrihana.

3. Le primi jo za roče,
naj teče, dokler hoče.

4.Majolka, kaj si st’rila,
da si nas napojila.

5. Če bog da, spet veseli
še večkrat bomo peli:

TRANSLATION:

1.Majolka (wine jug) be welcomed because you are filled with wine.

2.On the outside you are painted beautifully, on inside you are painted with wine.

3. Because we love wine, we are friends with you (Majolčica)

4. Oh, hold her for her handles, let the wine run however it wants.

5. And the neighbour should drink it too, to taste that sweet wine.

6.Majolka what have you done, that you made us drunk?

7. Zdaj se ti po-slo-vimo, da pa-met ne zgu-bimo. So now we will have to say goodbye to you, so we won’t lose our mind/brains.

8. če Bog da, spet ve-seli še več-krat bomo peli. If God gave us more opportunities, we will be joyful and will sing many more times.

12. Oj Triglav moj Dom

1.Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan,
kako me izvabljaš iz nizkih ravan
v poletni vročini na strme vrhe,
da tam si spočije v samoti srce,
kjer potok izvira v skalovju hladan:
oj Triglav, moj dom, kako si krasan.
Chorus: Oj Triglav moj dom x3
Kako si krasan, kako si krasan

2.Oj, Triglav, moj dom, četudi je svet
začaral s čudesi mi večkrat pogled,
tujina smehljaje kazala mi kras,
le nate sem mislil ljubeče ves čas,
o tebi sem sanjal sred’ svetlih dvoran:
oj Triglav, moj dom, kako si krasan!
Chorus:

3.Oj, Triglav, v spominu mi je tvoj čar,
zato pa te ljubim in bom te vsekdar,
in zadnja ko ura odbila mi bo,
pod tvojim obzorjem naj spava telo,
kjer radostno ptički naznanjajo dan:
oj Triglav, moj dom kako si krasan!

13. Vsi so venci vejli

1. Vsi so venci vejli
Vsi so venci vejli,
vsi so venci vejli,
samo moj zeleni.
2. Al ga jes zalejvlen,
al ga jes zalejvlen,
al ga jes zalejvlen,
s svojimi skuzami.
3. Či bi moja skuza,
či bi moja skuza,
či bi moja skuza,
na kamen spadnola.
4. Kamen bi se razklau,
kamen bi se razklau,
kamen bi se razklau,
na dvouje, na trouje.

Translation:
1.All the wreathes are white, only mine is green
2.Because I give it water, water it with my tears.
3.If my tears should fall, fall upon a stone.
4.The stone would break, into two and three.

14. Kol’kor kapljic, tol’ko let

1. Kol’kor kapljic, tol’ko let,
Bog nam daj na svet’ živet’!
Živijo, oj živijo, oj živijo na svet’!
2. Naj bo stara al’ pa mlada,
vsaka ima fanta rada.
Živijo, oj živijo, oj živijo na svet’!
3. Kdor čemerno se drži,
ta za našo družbo ni!
Živijo, oj živijo, oj živijo na svet’!

Translation:
May God grant you as many years of life as there are drops of wine in the glass.

15. Some Say Love It Is a River (aka The Rose)

PRAVIJO, DA JE LJUBEZEN,
KAKOR MOČNE REKE TOK!
PRAVIJO, DA JE LJUBEZEN,
KAKOR MAVRIČNI OBOK!
PRAVIJO, DA JE LJUBEZEN,
ROŽA, KI CVETI ZATO,
DA BO Z NJO OBDARIL BRATA,
S CVETJEM SEGEL MU V ROKO.
JAZ PA PRAVIM, DA LJUBEZEN,
JE SRCE, KI KRHKO JE!
JAZ PA PRAVIM, DA LJUBEZEN,
SANJE SO, KI IŠČEJO!
JAZ PA PRAVIM, DA LJUBEZEN,
DLAN JE, KI ŽELI DLANI!
TO JE ROKA, KI POMAGA,
DA OPRIMEŠ SE JE TI.
KO TE NOČ ZAGRNE TEMNA,
KO SE POT PRETEŽKA ZDI.
MISLIŠ SI, DA ZDAJ LJUBEZEN
LE PRI SREČNEJŠIH ŽIVI.
A ZAPOMNI SI, DA ZIMA
ČAS BREZ SONCA SE LE ZDI,
SAJ POMLADI IZ SUHE VEJE,
SPET SE VRTNICA RODI.

16. ZDRAVLJICA

1. Prijatali, obrodile
so trte vince nam sladkó,
ki nam oživlja žile,
srcé razjasni in oko,
ki utopi….vse skrbi,
v potrtih prsih up budi.

7. Žive naj vsi narodi,
ki hrepene dočakat’ dan,
da, koder sonce hodi,
prepir iz svet bo pregnan,
da rojak
prost bo vsak,
ne vrag, le sosed bo mejak!

Translation:
Long live all nations who long for that bright day,
when over earth’s habitation no war, no strife
shall hold its sway;
who long to see that all people free,
no more shall foes but neighbours be.

17. SIVA POT
(Music: Country Roads – words:Aleksander Mežek)

Chorus: Siva pot, vodi me,
kamor hoče srce,
na Gorenjsko, kjer gore so,
vodi me, siva pot.

1. Skoraj raj si, ti Gorenjska,
sive gore in zelene reke.
Tu življenje, skriva svoj zaklad,
stara si kot sonce,
mlajša kot pomlad.

2. Le spomini, se živijo,
zemlja stara, trdna neizprosna.
Rdeča roža, v tvojih je laseh,
nežna mesečina, solza v očeh.

3. Ko vstaja jutro slišim klice iz daljave,
Radio spominja me na dom, tam nekje.
In ko se vozim po betonskih magistralah,
mislim nate le, nate le.

TRANSLATION Siva pot / A Grey way 

Chorus: A Grey way leads me
where my heart wants to be,
to Gorenjska where the mountains are, it leads me, a grey way

1. You’re just like a paradise,
You Gorenjska grey mountains and green rivers,
Here Life hides its treasure
You’re old as the Sun
You’re younger than the Spring

2.Only memories are still alive
old land – hard and implacable one,
There is a red rose in your hair
a tender moonlight, a tear in eyes.

3. When the morning arises, I hear calls from afar,
The Radio reminds me home, somewhere there
and when I ride on highways of concrete, I think only about that

18. POJDAM V RUTE

1. Pojdam v rute, v rute
Oj le tam čer je mraz
Oj le čer je moj šocej, moj šocej
Oj le tam sem pa jaz

2. Tam na tem hribu, tem hribu
Je moj šoc pokopan
Pa dov bom pokleknal, pokleknal
Pa mav požebral

3. Da ta rajni moj šocej, moj šocej
K’na bo lažal koj sam
Da ta rajni moj šocej, moj šocej
K’na bo lažal koj sam

19. Večernica

1. Glejte že sonce za-haja Skoraj za goro bo šlo Hladen po-čitek nam daja Pojd’mo veselo domo!
Chorus: (Bim bom bim bom x2)
Čujte zvoniti počivat zvoni x2
Zvoni le zvoni nocoj
Sladko po-čivat zapoj
2. Čujte po drevju šu-meti
Glejte kak vetrič pih-lja
Urno že začne mra-čiti Hitro da bomo doma
3. Delo smo danes sto-rili Naj se vsa vas veseli Bomo se tud po-živili Že se večerja hladi!

20. Pobelelo pole z ovcama

1. Pobelelo pole z ovcama
2. Ne imale ovce čobana.
3. Več maleno dete Jakove.
4. Čobanče je leglo, zaspalo.
5. Vile so mu srce vadile.
6. Ali poznaš sinko, koje so?
7. Najprva si bila, majko ti.
8. A druga je bila sestrica.
9. A tretja je bila ljubica.

TRANSLATION:
1. Pobelelo pole z ovcama, pobelelo pole, pobelelo pole,
z ovcama, z ovcama. / The field is whitened with sheep.
2. Ne imale ovce čobana. / The sheep didn’t have a sheperd.
3. Več maleno dete Jakove. / But a little child called Jakob.
4. Čobanče je leglo, zaspalo. / The little sheperd lay down and fell asleep.
5. Vile so mu srce vadile. / Fairies stole his heart.
6. Ali poznaš sinko, koje so? / Do you know, my son, who they were?
7. Najprva si bila, majko ti. / The first one were you, mother.
8. A druga je bila sestrica. / The second was my sister.
9. A tretja je bila ljubica. / The third was my sweetheart.

0 Comments

Submit a Comment

Penrith community choir

Penrith community choir

Penrith Community Choir -Thursdays 7.30-9.30pm - harmony singing group in Penrith, meeting in The Penrith Parish Centre, Penrith (very near the Parish Church.)All are welcome - though please book in advance - all songs are learnt by ear (so there is no need to...

read more
Elterwater Summer Sing Photos

Elterwater Summer Sing Photos

ELTERWATEROur Elterwater Summer Sing in the middle of June had singers from all over the country singing together in several beautiful places throughout the Lake District......visit www.youtube.com/Davidburbidge to see the videos. The idea for the weekend came from a...

read more
Songline photos

Songline photos

Lakeland Songline May 27-30 2011 - photos of our singing walk with two concerts, three nightsof camping, four days of walking through the mountains - and dozens of songs sung as we paused on our way.

read more

Cancellation policy

Cancellations and booking policy for all events:All bookings are transferable - ie you are welcome to find someone to fill your place if you need to cancel without any additional cost as long as they are prepared to participate in the event in the same way as other...

read more

Singing Slovenia

Lakeland Voices in Skomarje, Slovenia May 2017SLOVENIA DECEMBER 16-23 2019The cost is £95 plus expenses (train, meals, travel in Slovenia etc.) - Our train goes via London and the Eurostar to Paris, the sleeper from Paris to Munich, and through the snowy mountains of...

read more

Lakeland Songline May 27-30 2011

LAKELAND SONGLINE - MAY 27-30 2011 a singing walk through the Lake DistrictJoin a group of singers walking for three days from Castlerigg Stone circle near Keswick to Coniston, via Derwent Water, Catbells, Borrowdale, the Old Dungeon Ghyll hotel and the Langdale...

read more